Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

YouTube

Google Analystics

Persondatapolitik

Som en vigtig og naturlig del af et individuelt – eller gruppebaseret terapiforløb indsamler, behandler og opbevarer Atelier Feldmann persondata både ved påbegyndelse af hvert enkelt behandlingsforløb og undervejs i behandlingsforløbet. Atelier Feldmann følger den gældende lovgivning ved at gøre klienten opmærksom på, hvorfor deres persondata bliver indsamlet og hvordan de bliver behandlet. Ved ”klienten” forstås alle parter, som modtager terapi

Almindelige persondata og følsomme persondata

Persondata opdeles i almindelige persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og følsomme persondata, såsom fødselsdato, helbred, race, religion, seksuel orientering o.a. De almindelige persondata indsamles med henblik på praktiske og administrative procedurer, som f.eks. at identificere klienten blandt øvrige klienter, at kunne kontakte klienten, såfremt det er nødvendigt og på lovlig vis at kunne gennemføre betalingsprocedurer, såsom f.eks. fakturering mm.

Følsomme persondata er data om klienten selv, som klienten eller jeg vurderer er relevante for klientens udbytte af terapiforløbet hos Atelier Feldmann, og som klienten selv vælger at dele med mig. For at kunne hjælpe bedst muligt, er det nødvendigt og afgørende, at klienten giver mig lov til at få et indblik i så vidt muligt om klientens liv, herunder bl.a. klientens psykiske og fysiske tilstand og udvikling, familierelationer og relationer med det det faglige netværk. Disse oplysninger er essentielle for at yde den kvalificerede hjælp og støtte i forhold til de udfordringer/problemer, som klienten har opsøgt Atelier Feldmann for at få.

Samtykke til persondatabehandling

Ved starten på et behandlingsforløb hos Atelier Feldmann bedes klienten give samtykke til at måtte indsamle, behandle og opbevare deres persondata. Her informeres om hvilke persondata, der er brug for og til hvilket formål. Atelier Feldmann behandler kun persondata, som er relevant og nødvendig for klientens forløb hos Atelier Feldmann og for økonomisk afregningen heraf. Atelier Feldmann bruger ikke flere data, end dem, der er brug for til formål for terapiforløbet. Ved behandling af klientens persondata hos Atelier Feldmann undersøges endvidere, om det er muligt at minimere mængden af data om klienten og hvorvidt nogle af de anvendte datatyper, kan benyttes i anonymiseret form. Dette er muligt, såfremt det ikke indvirker negativt på Atelier Feldmanns lovmæssige forpligtelser eller på den behandling, som Atelier Feldmann tilbyder.

Tavshedspligt

Jeg er som psykoterapeut underlagt reglerne om tavshedspligt ifølge forvaltningslovens § 27-28, hvilket betyder, at alle persondata og indhold, som klienten bringer op under sessioner og samtaler ikke må videregives.

Persondata og betaling

Registrerede persondata til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for at efterleve regler for regnskab og revision. Klientens persondata sælges ikke videre og anvendes ikke til marketingsformål.

Klienten har pligt til at informere Atelier Feldmann om ændring af persondata

Såfremt der forekommer relevante ændringer i klientens persondata under terapiforløbet hos Atelier Feldmann, beder Atelier Feldmann venligst om at informere om dette, med formålet at behandle klientens persondata, i henhold til terapiforløbets formål. Meddelelse om ændring af persondata anbefales at ske direkte ved en af klientens terapisessioner hos Atelier Feldmann, da dette mindsker graden af overførsel af persondata via telefon, mail mm. og dermed minimerer risikoen for brud på datasikkerheden.

Journalføring

Atelier Feldmanns fører journal for alle sine klienter og opbevarer disse klientjournaler i mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, hvorefter journalen destrueres. Oplysninger til brug for afregning formål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Atelier Feldmann opbevarer klientjournaler og eventuelle øvrige persondata på sikker og forsvarlig vis.

Klientens rettigheder i forhold til journal og øvrige persondata

Klienten kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke persondata, der er registreret hos Atelier Feldmann om klienten, deres anvendelsesformål og hvor længe, Atelier Feldmann opbevarer dem. Klienten kan ikke slette oplysninger i sin klientjournal, men har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i sin klientjournal, såfremt dette ønskes, ved henvendelse til undertegnede – se kontaktinformationer på siden om Privatlivspolitik.

Ret til indsigelse imod behandling af persondata

Klienten har ret til at gøre indsigelse mod Atelier Feldmanns behandling af sine persondata. Såfremt klienten er utilfreds med Atelier Feldmanns behandling af persondata og ønsker at gøre indsigelse imod Atelier Feldmann behandling af sine persondata, er det vigtigt at klienten oplyser Atelier Feldmann om dette, så Atelier Feldmann om muligt kan ændre det, klienten er utilfreds med. Derudover kan klager over Atelier Feldmanns behandling af klientens persondata indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Nærmere information om Datatilsynet fremgår på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Beskyttelse af klientens persondata

For at beskytte klientens persondata bedst muligt, vurderer Atelier Feldmann løbende, hvor høj risikoen er for at Atelier Feldmanns persondatabehandling påvirker klientens grundrettigheder negativt. Atelier Feldmann er især opmærksom på risikoen for, at klienten udsættes for tab af persondatafortrolighed eller ID-tyveri. Atelier Feldmann stiller høje krav til informationssikkerhed ved brug af foranstaltninger som anonymisering og kryptering af persondata, der beskytter klientens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for tab af persondatafortroligheden, diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe for klienten, underretter Atelier Feldmann klienten om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes sikkerhedsbruddet afgørende for klientens persondatasikkerhed, vil Atelier Feldmann endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Nele Feldmann

Solvej 20

2635 Ishøj