traumaarbejde

Traumer rammer mennesket udefra, og slår ind i mennesket gennem et chok, der skubber til balancen. Efterfølgende kan traumet sætte sig fast, svækker eller skaber en dysfunktion. Som resultat fremkommer nogle stereotype og ufleksible adfærdsmønstre. Jeg hjælper dig at få livet til at hænge bedre sammen igen. Vi genopretter trygheden, skaber forståelse og finder iboende ressourcer.